Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Szanowni Państwo

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Miejski Policji w Koninie, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 62-510 Konin, tel.: (63) 247-21-68;

 2. Aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z prawem Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak,
  e-mail: iod.konin@po.policja.gov.pl, tel.: (63) 247-21-21;

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;

 4. Podstawą prawną naszego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

 5. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym momencie, w którym uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie
  z obowiązującym prawem;

          Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. W sytuacjach przewidzianych prawem mają Państwo również możliwość żądania dostępu
  do własnych danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Powrót na górę strony