Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Szanowni Państwo

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Miejski Policji w Koninie, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 62-510 Konin, tel.: (63) 247-21-68;

 2. Aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z prawem Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak,
  e-mail: iod.konin@po.policja.gov.pl, tel.: (63) 247-21-21;

 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach. Dokonujemy tego na podstawie przepisów prawa, zgodnie
  z art. 6 pkt. c) oraz e) RODO

 • w odniesieniu do zadań, które wykonuje Policja jest to Ustawa o Policji wraz z przepisami dookreślającymi jej działania;

 • w odniesieniu do spraw pracowniczych jest to Kodeks Pracy wraz z przepisami dookreślającymi zasady zatrudnienia lub naboru;

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa;

 2. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania obowiązku wskazanego
  w przepisach prawa. W dalszej kolejności zobowiązani jesteśmy do zarchiwizowania dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.01.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach;

 3. Osobom, których dane przetwarzane są zgodnie z RODO przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do własnych danych;

 • prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych;
  Każdy przypadek potraktujemy indywidualnie. Pamiętać jednak należy, że Państwa żądanie może zostać ograniczone w przypadku, gdy przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego przetwarzania i podjęcia określonych działań z tym związanych.

 1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym momencie, w którym uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie
  z obowiązującym prawem;

          Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Komenda Miejska Policji w Koninie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania, w odniesieniu do RODO;

 2. Nie przekazujemy również w tym trybie danych do państw trzecich.

Powrót na górę strony