Aktualności

ZRYWANIE, NISZCZENIE I ZAKRYWANIE BANERWÓW WYBORCZYCH JEST KARALNE!

Data publikacji 26.03.2024

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, a w związku z tym w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne plakaty i banery wyborcze. Zawierają one oznaczenia komitetów wyborczych i podlegają prawnej ochronie. Ich niszczenie, zrywanie, czy zakrywanie jest karalne. Apelujemy o przestrzeganie przepisów związanych z nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

W związku z otrzymywanymi sygnałami o przypadkach niszczenia banerów wyborczych, przypominamy, że zgodnie z kodeksem wyborczym (art. 109) każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami jest materiałem wyborczym, a usuwanie, niszczenie lub zamalowywanie plakatów wyborczych jest karalne.

Stosownie do art. 67§1 kodeksu wykroczeń, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną (np. partię polityczną) podlega karze aresztu albo grzywnie do 5000 zł. Jeśli straty poniesione przez uszkodzenie baneru wyborczego przekraczają 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo (zniszczenie mienia) i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks wyborczy normuje (art. 110) ograniczenia w rozpowszechnianiu materiałów związanych z agitacją wyborczą. Mogą być one umieszczane wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela tych obiektów na:

  • ścianach budynków,

  • przystankach komunikacji publicznej,

  • tablicach i słupach ogłoszeniowych,

  • ogrodzeniach,

  • latarniach,

  • urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych.

Plakaty wyborcze muszą być umieszczone w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód. Ustawianie własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nie może naruszać obowiązujących przepisów porządkowych. Złamanie tych zasad stanowi wykroczenie (art. 495 §1 pkt 1 kodeksu wyborczego) i grozi za to grzywna do 5000 zł.

Powrót na górę strony