Aktualności

KONIŃSCY POLICJANCI CHRONIĄ OFIARY PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji 19.03.2024

Dwóch mieszkańców naszego regionu, którzy stosowali przemoc domową wobec swoich bliskich, otrzymało policyjne nakazy i zakazy. Konińscy policjanci po raz koleiny wykorzystali instrumenty prawne pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od agresora, w sytuacji, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj i powiadom organy ścigania.

W piątek 15 marca bieżącego roku, konińscy mundurowi zostali zawiadomieni o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kierowania gróźb karalnych przez 45 letniego mężczyznę wobec swojej matki. Podczas dalszych czynności policjanci zatrzymali wskazanego mieszkańca Konina, wobec którego zastosowali nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią.

O kolejnym zgłoszeniu dotyczącym przemocy policjanci z Komisariatu Policji w Golinie zostali powiadomieni 16 marca. Natychmiast udali się pod wskazany adres. Podczas czynności policjanci odseparowali 48- letniego mieszkańca Goliny, aby ten nie dopuścił się do dalszej eskalacji przemocy. Zastosowali wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie ich obowiązywania sąd je przedłuży. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja jest zobowiązana do sprawdzania, czy decyzja nie jest naruszana. W przypadku nie stosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu  grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie z art. 66b i sankcje w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym!

Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj i powiadom organy ścigania. Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy.

Przemoc domowa może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci czy wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie. Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Powrót na górę strony